Osiedle Radiostacja Gliwice

Zarówno historyczna zabudowa ulicy Polnej  jak i zlokalizowana po sąsiedzku Radiostacja tworzyły się w charakterze, który dzisiaj widzimy, około roku 1920. Rok wcześniej w 1919 Walter Gropius utworzył BAUHAUS, który stał się ikoną i najważniejszym zjawiskiem XX w. w dziedzinie projektowania architektonicznego. Najważniejszymi przedstawicielami nurtu stali się oprócz W. Gropiusa :  M. van der Rohe, W. Kandinsky, P. Klee.  Nazwiska te do dzisiaj traktowane są jako ikony modernizmu i nowoczesnej architektury.

Wydaje się, że nie mogliśmy zrobic inaczej jak tylko pochylić się nad osiągnięciami BAUHAS’u i zaprojektować obiekt, który w nowoczesny sposób nawiązuje do osiągnięć Grupy. 

Ale historia tej lokalizacji sięga znacznie dalej bo jednym z pierwszych odnalezionych dokumentów  określających powstanie na tym terenie osady jest dokument z dnia 15 czerwca 1276 roku, kiedy to  hrabia Piotr przekazał urząd sołtysa ojcu chrzestnemu jego dzieci Hermannowi. Nowopowstała część wsi po pierwszym właścicielu Peterze von Slawentow otrzymała nazwę Petersdorf. Często zmieniali się właściciele. W XVIIw. część Szobiszowic należała do rodziny von Trach, a następnie do Katarzyny Strzeli, od której w 1651r dobra odkupił Hanno von Welczek. W rękach rodziny Welczek majątek pozostał do 1820r.

Wielkie przemiany zaszły tu w XIX wieku. Duży wpływ na życie wsi miała budowa kanału Kłodnickiego, nie tylko sporo ludzi znalazło zatrudnienie przy jego budowie ale wpłynął on na rozwój przemysłu w tej dzielnicy, sportu, turystyki czy rybołówstwa.

Z wód kanału korzystało potem wielu przedsiębiorców tej dzielnicy przywożąc tą drogą surowce oraz wysyłając gotowe produkty. Jeszcze bardziej decydującym o przemianach w tej dzielnicy faktem było uruchomienie 15 października 1845 roku kolei. Wiązało się to z rozwojem przemysłu w tej dzielnicy. Od tego czasu też w dużym tempie rozrastała się zabudowa mieszkaniowa dzielnicy.

Największym zakładem była zbudowana w 1852 roku Fabryka Drutu, Gwoździ, Łańcuchów i Lin Hegenscheidta oraz następnie druga o podobnym profilu Fabryka Kerna. Z innych sporych w tym czasie fabryk na uwagę zasługują fabryka szkła Blumenreicha, walcownia cynku Kramsta, młyn Heinze.

Poza tym istniała tu w II połowie XIX wieku Fabryka Rur i Kotłów Breda, Berliner KesselWJdBlechwarenfabrik A. Deineveber, Huta Szkła Scharffa, Fabryka Armatury i Maszyn Parowych Weinmann-Zange, Zakłady Kotłów B. Meyer, browar Otto Kreutzer-A.Leinveber, wytwórnia mydeł Moritza Rahmera, olejarnia Jakuba Wetza, palarnia kawy kupca Chlebischa, tartak i skład drzewa.

Jak widać, od zawsze na tym terenie kwitło życie przemysłowych i mieszkaniowych Gliwic!